Vodiči

Utvrđen nacrt zakona o građevinskom zemljištu
Utvrđen nacrt zakona o građevinskom zemljištu

Utvrđen nacrt zakona o građevinskom zemljištu

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o građevinskom zemljištu u FBiH, koji uređuje način korištenja i upravljanja zemljištem u gradovima i naseljima urbanog karaktera i drugim područjima predviđenim za izgradnju, kao i naknade…

Budući izgled kompleksa „Livnica“ (Tuzla)
Budući izgled kompleksa „Livnica“ (Tuzla)

Budući izgled kompleksa „Livnica“ (Tuzla)

Na mjestu sadašnje „Livnice“ u Tuzli planirana je izgradnja fascinantnog kompleksa “Irac jug – I faza”. Ukupna površina ovog kompleksa je 14,59 ha od čega se, kao prva faza izgradnje i uređenja prostora tretira njen istočni dio, čija je površina 6,87 ha. Stambeno-poslovne zone radnog naslova Crystalico.