Konačno usvojen Zakon o posredovanju u prometu nekretnina FBiH

AKTIDOlogija
AKTIDO

Zakon koji uređuje osnovne uslove za obavljanje ove djelatnosti, prava i obaveze posrednika, agenata i nalogodavaca u prometu nekretnina, opšte uslove poslovanja, sklapanje ugovora, posredničku naknadu, stručni ispit za agente i nadzor nad primjenom ovog zakona te kaznene odredbe za neregistrovane posrednike usvojen je na sjednici Zastupničkog doma od 5. jula 2021. godine i na sjednici Doma naroda od 29. jula 2021. godine.
Usvajanjem ovog zakona BiH se približila evropskim standardima u oblasti posredovanja prometa nekretnina.
Zakon na snagu stupa 8 dana od dana objave u “Službenim novnama FBiH”, a sva pravna i fizička lica koja se bave posredovanjem imaju 18 mjeseci za usklađivanje poslovanja sa odredbama ovog Zakona.
Podzakonski akti za polaganje ispita za agente za posredovanje biće dostupni u roku od 90 dana od stupanja Zakona na snagu.
Više detalja o zakonu možete pronaći u Službenim novinama FBiH broj 75/21 dana 22.09.2021.