zakon

Utvrđen nacrt zakona o građevinskom zemljištu
Utvrđen nacrt zakona o građevinskom zemljištu

Utvrđen nacrt zakona o građevinskom zemljištu

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o građevinskom zemljištu u FBiH, koji uređuje način korištenja i upravljanja zemljištem u gradovima i naseljima urbanog karaktera i drugim područjima predviđenim za izgradnju, kao i naknade…