Koliko Agencija za nekretnine angažovati?

Koliko agencija angazovati

AKTIDOlogija

Samo jednu, i to onu najbolju! Angažujte nas!

Na svakom tržištu, pa tako i na tržištu nekretnina postoji konkurencija. Mi upravo konkurenciju smaramo „odgovornom“ za naš uspjeh. Prodavaci nekretnina danas imaju veliki izbor, na koji način da oglase svoju nekretninu i koju agenciju da angažuju, ali većina njih obično napravi grešku angažujući veliki broj agencija za nekretnine.

Stara narodna kaže „Puno baba, kilava djeca“ pa tako je i kod prodaje nekretnine. Prodavci smatraju da povećavaju šansu za prodaju time što angažuju veći broj posrednika jer će njihova nekretnina biti zastupljenija na tržištu i tako će je uočiti veći broj potencijalnih Kupaca. Naša iskustva pokazuju da kupci ne poklanjaju pažnju nekretnini koju oglašava veliki broj posrednika i takva nekretnina se najčešće ne proda u kratkom roku jer smatraju da ima neke pravne ili faktičke nedostatke. Na taj način vaša nekretnina gubi kredibilitet. Na tržištu nekretnina, kao i na svakoj pijaci, važi zakon ponude i potražnje. Ako je određeni proizvod, u ovom slučaju nekretnina, postoji samo na jednoj tezgi onda se za nju postigne veća cijena.

Međutim i dalje se postavlja pitanje koju od mnogobrojnih agencija izabrati?

Birajte one kojima vjerujete, koji su provjereni i oni koji imaju najkvalitetnije informacije sa tržišta jer to i jeste svrha usluge koju plaćate.

 

Neka od pitanja koja trebate postaviti svom agentu za nekretnine su:

  • Koliko klijenata imate? (Mi ih imamo 14277)

Ako veliki broj klijenata vjeruje vašoj agenciji onda su male šanse da ćete napraviti grešku pri izboru. To je agencija kojoj možete ukazati svoje povjerenje i vjerovati da će zastupati vaše ineterese.

  • Kolika ja vaša baza registrovanih kupaca? (Mi ih imamo 4529)

Ako vaša agencija nema veliku bazu registrovanih kupaca znači da njihov marketing nije dobar, a to znači da vjerovatno i vaša nekretnina neće dospjeti do najboljih kupaca, a to opet znači da nećete postići maksimalnu cijenu.

Registar kupaca

Preko 4500 registrovanih kupaca

Oglasiti nekretninu na nekom od web portala i čekati da vam se pojavi neki kupac ili nakupac, to možete i sami. Međutim ponuditi vašu nekretninu velikom broju kupaca u kratkom vremenskom periodu mogu samo oni najbolji.

Dodaj nekretninu