Utvrđen nacrt zakona o građevinskom zemljištu

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o građevinskom zemljištu u FBiH, koji uređuje način korištenja i upravljanja zemljištem u gradovima i naseljima urbanog karaktera i drugim područjima predviđenim za izgradnju, kao i naknade koje se plaćaju prilikom izgradnje građevina.

Građevinsko zemljište se, prema pogodnostima, dijeli na najviše šest zona, koje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave utvrđuje na osnovu položaja, stepena opremljenosti komunalnim objektima i instalacijama, saobraćajne povezanosti, vrste i kapaciteta objekata za svakodnevno i periodično snabdijevanje, pokrivenosti objektima za zdravstvenu zaštitu, školstvo, kulturu i dječju zaštitu, prirodnih i ekoloških uslova korištenja zemljišta.

Deregulacija i liberalizacija cijena obaveznog osiguranja od odgovornosti za vozila, s ciljem očuvanja stabilnosti i neometanog funkcioniranja sektora osiguranja, razlozi su zbog kojih je danas utvrđen Prijedlog zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju. Zakon uređuje obavezna osiguranja putnika u javnom prijevozu, vlasnika vozila, aviona i plovila na motorni pogon od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim osobama i putnicima. Kao novina je uvođenje postepene liberalizacije cijena obaveznog osiguranja od odgovornosti za vozila.

Vlada nije usvojila izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o rezultatima analize mulja s Postrojenja otpadnih voda u Mostaru i naložila je direktoru ovog zavoda da se obrati Parlamentu FBiH i javnosti detaljnom informacijom o propustima Zavoda u postupanju u ovom slučaju.

Vlada FBiH je dala saglasnost da Finansijskoj policiji FBiH, s ciljem nesmetanog završetka vanrednih aktivnosti u vršenju nadzora nad poslovanjem mostarskog Aluminija, na ime nedostatnih sredstava za troškove bude dodijeljeno 10.000 KM iz sredstava Tekuće rezerve za 2019. godinu.

Federalna vlada se upoznala s informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realiziranim aktivnostima za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW, iz koje je vidljivo da od početka podržava i radi na realizaciji ovog projekta.

Vlada FBiH je Rudnicima mrkog uglja Banovići d.d. Banovići dala saglasnost za prijem 141 radnika koji rade u proizvodnji, a odbila jedanaest na administrativnim poslovima.

Prihvativši informaciju o ugroženom sigurnosnom stanju u privrednom društvu PS Vitezit d.o.o. Vitez, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da Federalnom ministarstvu finansija podnese zahtjev za dodjelu sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2019. godinu za isplatu sredstava u iznosu od 60.000 KM za finansiranje troškova rada unutrašnje zaštitarske službe u predstečajnom i stečajnom postupku.

Vlada Federacije BiH danas je podržala inicijativu da iz Tekuće rezerve Budžeta bude izdvojeno 15.000 konvertibilnih maraka na ime nagrade Amelu Tuki za osvojenu srebrnu medalju na Svjetskom atletskom prvenstvu u Dohi, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.